In Nederland heeft iedereen vanaf 18 jaar stemrecht. Op 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. Bij deze verkiezing kiest u de man of vrouw waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke personen na de verkiezingen in de gemeenteraad komen. Om gebruik te kunnen maken van uw stemrecht, hebben wij de meest belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet.

Stemmen op 14 en 15 maart

Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart is voor alle kiezers al een aantal stembureaus open. Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal.

Maatregelen op het stembureau

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

  • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
  • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
  • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
  • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
  • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
  • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood. 
  • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.
  • Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen.