Met elkaar kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Daarom zijn er op het stembureau dit jaar extra maatregelen.

Hoe werkt het?

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u overal 1,5 meter afstand kunt houden van alle mensen die aanwezig zijn.
  • In het stembureau is een looproute die aangeeft hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen desinfecteren.
  • De stemhokjes worden elk half uur schoongemaakt. Dit geldt ook voor andere contactpunten, zoals deurklinken en deurposten.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Hij of zij laat u binnen als er voldoende ruimte in het lokaal is om 1,5 meter afstand te houden. Het stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
  • Alle stembureauleden die uw stempas aannemen, dragen wegwerphandschoenen.
  • Tussen u en de stembureauleden is een scherm geplaatst.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het scherm tonen.
  • Iedere kiezer ontvangt een eigen rood potlood.

Regels avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezing

Om ervoor te zorgen dat elke kiezer kan stemmen en de verkiezingen toegankelijk, transparant en controleerbaar zijn, gelden tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021 specifieke regels voor de avondklok. 
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/verkiezingen
 

Wat moet ik doen

Gaat u in een stemlokaal stemmen? Dan moet u een gezondheidscheck doen op de dag dat u gaat stemmen. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. Als u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, mag u niet naar het stemlokaal komen. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om namens u te stemmen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe dat werkt.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, kunt u naar het stemlokaal komen.

Stembureauleden doen de gezondheidscheck ook. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ kunnen beantwoorden.