Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente als u woont:

  • Vul de achterkant van uw stempas in
  • Ondertekenen allebei uw stempas
  • Geef degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont:

  • Vul een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
  • Ondertekenen allebei het machtigingsformulier
  • Lever het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
  • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
  • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Hiermee kan deze persoon voor u stemmen.

Welke regels gelden er?

Iemand mag bij deze verkiezingen door maximaal twee personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.