Van iedere kandidaat op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij of zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.

Meer informatie is na te lezen in de brochure met informatie over registratie en kandidaatstelling.