Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tussen 9.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten persoonlijk worden ingeleverd op het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. U kunt hiervoor een afspraak maken. Ook dient u de usb stick met de kandidatenlijst op deze dag in te leveren. Deze usb stick is per post toegestuurd. De persoon die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan. 

 

Afspraak maken 

Mogelijkheid tot voorinlevering kandidaatlijsten

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid om van maandag 17 tot en met donderdag 30 januari 2022 de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op eventueel ontbrekende stukken. Door gebruik te maken van deze controle kunt u dit voorkomen. U kunt voor de voorinlevering een afspraak maken.

Afspraak maken

Hiervoor hebben we een aantal aandachtspunten:

  • Begin alvast bij uw kandidaten met het opvragen van de kopie legitimatiebewijzen. Let er hierbij op dat bij de legitimatiebewijzen het BSN op de achterzijde staat. Vergeet dus niet ook de achterkant van het legitimatiebewijs te kopiëren. Ook mogen er geen gegevens worden afgeschermd en er mag niet op de kopie worden geschreven.
  • Controleer eerst van alle kandidaten de schrijfwijze van de voorletters en achternaam voordat de instemmingsverklaring door de kandidaat wordt ondertekend. Bij het achteraf corrigeren moeten namelijk alle instemmingsverklaringen opnieuw worden getekend.
  • Wanneer u gebruik maakt van deze controle vooraf, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het team verkiezingen.
  • Ook dient u de usb stick met de kandidatenlijst in te leveren. Deze usb stick is per post toegestuurd.

Overzicht documenten voor kandidaatstelling

De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Voor partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad van Krimpenerwaard geldt:

  • Een kandidatenlijst (model H1);
  • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat op de lijst (model H9);
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatelijst inlevert (voor- en achterkant).
  • Eventueel: verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Katwijk wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming in de gemeente Katwijk gaan wonen;
  • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de partij te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1).
  • Nieuwe politieke partijen dienen extra stukken aan te leveren.

Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

De verkiezingssoftware voor de kandidaatstelling wordt door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Medio december biedt de Kiesraad de OSV module voor de politieke partijen op haar website aan om te downloaden. Met de OSV kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren uitprinten en de juiste bestanden aanmaken om in te leveren op de dag van kandidaatstelling. De benodigde formulieren zijn veelal wettelijk voorgeschreven modellen.

Op de dag van de kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in.

Meer informatie is na te lezen in de brochure met informatie over registratie en kandidaatstelling.