Op 31 januari 2022 vond de kandidaatstelling plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de kandidatenlijsten persoonlijk werden ingeleverd. Tijdens de openbare zitting op vrijdag 4 februari besloot de voorzitter van het centraal stembureau over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Bekijk de geldige kandidatenlijsten in de onderstaande openbare kennisgeving.

Bekijk de openbare kennisgeving (PDF, 853 KB)