Op (14,15) en woensdag 16 maart hebben 27.039 inwoners van de gemeente Krimpenerwaard een geldige stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina leest u hoe de zetelverdeling in de gemeente Krimpenerwaard tot stand is gekomen.

Zetelverdeling over partijen

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dat gebeurt op basis van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco en ongeldige stemmen doen hierin dus niet mee. Eerst berekent het centraal stembureau de kiesdeler, door het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het aantal raadszetels. Het aantal 'volle' zetels dat een partij krijgt, is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald. Daarna kan een partij nog restzetels krijgen.

27.039 inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hebben op (14,15) en woensdag 16 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een geldige stem uitgebracht op een kandidaat. Daarnaast waren er 49 blanco stemmen en 61 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage is 59,89%. Hiermee is de kiesdeler: 27.039, gedeeld door 31 zetels, in totaal 872. Om met voorkeurstemmen gekozen te worden moet een kandidaat 25% van deze kiesdeler halen.

Zetelverdeling

Het centraal stembureau verdeelt de volle zetels op de volgende manier:

  1. Het centraal stembureau berekent de stemtotalen van alle deelnemende partijen, voor de partijen (lijsten) en voor de kandidaten.
  2. Het centraal stembureau berekent de kiesdeler. Dat gebeurt door het totaal aantal geldige stemmen te delen door het aantal raadszetels. Het resultaat van deze deling wordt de kiesdeler genoemd.
  3. Het centraal stembureau berekent hoe vaak de partijen de kiesdeler hebben gehaald. Het resultaat van deze deling bepaalt het aantal volle zetels dat partijen krijgen.
  4. Het centraal stembureau berekent hoeveel zetels er nog over zijn na de verdeling van de ‘volle zetels’. Dit worden restzetels genoemd.

Restzetels

Eerder stond in een bericht over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vermeld dat na de verdeling van de hele zetels er nog 4 restzetels te verdelen waren. Deze gingen achtereenvolgens naar VGBK, SGP, VVD en Leefbaar Krimpenerwaard, op basis van het hoogste aantal resterende stemmen na de verdeling van de hele zetels. Deze tekst is niet juist, want deze landelijke regelgeving geldt voor gemeenten met minder dan 19 raadszetels. De gemeente Krimpenerwaard heeft 31 raadszetels te verdelen, en dan worden restzetels verdeeld volgens het “systeem van de grootste gemiddelden”. Dat gaat als volgt:

  1. Het centraal stembureau telt (fictief) de te verdelen restzetel op bij het aantal volle zetels dat een partij heeft gehaald. Door dat aantal zetels plus één deelt het centraal stembureau per partij de stemmen die op die partij zijn uitgebracht. Dat is het gemiddelde aantal stemmen dat de lijst per zetel zou behalen als het de restzetel toegewezen zou krijgen.
  2. De eerste restzetel gaat naar de partij met het grootste gemiddelde.
  3. Het centraal stembureau berekent voor de partij die de eerste restzetel krijgt opnieuw het gemiddelde. Nu op basis van het aantal volle zetels met de restzetel en (fictief) de tweede restzetel. Dat is nu het nieuwe gemiddelde van deze partij.
  4. Als er nog een restzetel te verdelen is, gaat die naar  de partij die nu het hoogste gemiddelde stemmen heeft.
  5. Het centraal stembureau herhaalt zo nodig deze procedure, totdat alle restzetels verdeeld zijn.

Bekijk de zetelverdeling in gemeente Krimpenerwaard in de onderstaande tabel.

Politieke partij

Aantal zetels

VGBK

7

VVD

3

SGP

5

CDA

3

Pro Krimpenerwaard

3

Lokaal op 1

1

ChristenUnie

2

PvdA/GroenLinks

2

D66

1

Leefbaar Krimpenerwaard

4